El silenci també té respostes. El silencio también tiene respuestas.
Silence has answers too. Le silence a des réponses aussi.

lunes, 17 de noviembre de 2014

VIGILEU AMB L'ORTOGRAFIA...

1.- Cal evitar la perífrasi d'obligació  TENIR QUE  i fer servir la construcció correcta HAVER DE.

2.- Recordeu  PER QUÈ? quan us pregunten i  PERQUÈ quan contesteu.

3.- No oblideu accentuar les formes diacrítiques del verb ÉSSER, tan habituals: ÉS i SÓN.

4.- S'ha d'escriure   -ABA a les terminacions  del pret. imperfet d'indicatiu en castellà  però,  en català, escriurem -AVA.

5.- Vigileu les interferències lingüístiques entre el català i el castellà:          
  •  I (català)                  /           Y (castellà) 
  •  PERÒ (català)   /            PERO  (castellà)